verhardingsplaten

De behoefte aan functionele verharding in het agrarisch bedrijf groeit de laatste jaren sterk. Daar zijn goede redenen voor. De transportmiddelen voor de aan- en afvoer van de producten worden steeds zwaarder en het gebruik van moderne, zware landbouwmachines neemt alleen maar toe.

Speciaal voor de agrarische sector heeft FBG Techniek verhardingsplaten voor vele toepassingsmogelijkheden. De vele hectaren grond die er inmiddels met succes mee zijn verhard, vormen het beste bewijs van een nuttige investering.


FBG Techniek levert "bijna" alle gewenste afmetingen!

Copyright ©